Privaatsuspoliitika

Superhoidjate veebirakenduse kasutaja annab isikuandmete töötlemise nõusoleku registreerumisel, nõustudes nii kasutustingimustega ja privaatsuspoliitikaga.

Veebirakenduse haldaja kogub ja töötleb vaid neid andmeid, mida kasutajad edastavad rakendust kasutades. Parema ülevaate saamiseks selgitame privaatsuspoliitikat allpool täpsemalt

 • Milliseid isikuandmeid kogutakse
  • Rakenduse kasutaja nimi, telefoninumber, e-posti aadress, sünnipäev, aadress.
  • Hoidmise broneerigu kellaaeg, aadress, lisainfo.
  • Hoidmise tühistamisega seotud selgitav info.
 • Mis eesmaärgil isikuandmeid kogutakse
  • Isikuandmeid kogutakse ja töödeltakse selleks, et oleks võimalik kokku viia lapsevanem ja talle lapsehoiuteenust pakkuv lapsehoidja.
  • E-posti aadressi kogutakse selleks, et teavitada kasutajaid rakendusega seotud infost, sealhulgas eelseisvatest hoidmistest, kinnitustest ja muust sarnasest.
  • Telefoninumbrit kogutakse selleks, et teavitada kasutajaid rakendusega seotud infost, sealhulgas eelseisvatest hoidmistest, kinnitustest ja muust sarnasest.
  • Sünnipäeva andmeid kogutakse selleks, et veenduda, et veebirakendusega liituja on täisealine.
  • Aadressi andmeid kogutakse selleks, et lapsehoidjaid oleksid leitavad lähedalasuvate lapsevanemate poolt.
  • Tühistamisega seotud infot kogutakse selleks, et lahendada hoiuga seotud tühistamine kõiki osapooli võimalikult rahuldaval viisi.
 • Millisel viisil isikuandmeid kogutakse
  • Punktis 1 nimetatud andmed kogutakse rakendusega registreerumisel ning rakenduse kasutamisel.
  • Juhul kui kasutaja võtab ühendust kasutajatoega ning soovib kasutajakonto kustutamist, lõpetatakse kasutajaga seotud isikuandmete kogumine.
 • Isikuandmete kolmandatele isikutele edastamine
  • Lapsevanemaga seotud isikuandmed edastatakse lapsehoidjale üksnes juhul, kui ta on lapsehoidjale teinud hoidmise broneeringu.
  • Lapsehoidjaga seotud andmeid kuvatakse tema profiilil.
  • Lapsevanema ja lapsehoidja vahel saadetud rakendusesiseseid sõnumeid ei edastata kolmandatele isikutele.
  • Me ei edasta rakenduse kasutajate isikuandmeid kolmandatele isikutele ega riigiasutustele, välja arvatud juhul kui andmete küsijal on selle jaoks õiguslik alus vastavalt asukohamaa seadustele.
  • Safe Childcare OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Safe Childcare OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.
 • Andmete turvalisus ja andmete kustutamine
  • Superhoidjate veebirakenduse käigus kogutud isikuandmeid hoitakse Zone Media OÜ serverites, mis asuvad Euroopa Liidu territooriumil
  • Juurdepääs andmetele on vaid rakenduse haldaja poolt volitatud töötajatel, kes kasutavad andmeid vaid selleks, et parendada veebirakendust ning lahendada seoses rakenduse kasutamisega ettetulevaid probleeme.
 • Otseturundus
  • Kasutame veebirakendusega registreerunud kasutajate e-posti aadressi ning telefoninumbrit turundusega seotud teabe esitamiseks vaid juhul, kui olete registreerumisel kinnitanud nõustumise kasutajatingimuste ja privaatsuspoliitikaga. Juhul kui te ei soovi turundusega seotud teavet, vajutage e-mailide jaluses olevale listist eemaldamise lingile.